Geštalt centar “Um i telo” je novi institut za edukaciju i proučavanje Geštalt terapije na našim prostorima. Osnovani smo u Sarajevu, a u Bosni i Hercegovini radimo edukaciju sa studentima geštalta sa ciljem da unapredimo zajednicu i odnose između zemalja u regionu, a locirani smo u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

“Um i Tijelo” je Geštalt centar osnovan 2020. godine. Naše sedište je u centru Sarajeva, imamo svoje prostorije i u Nišu u okviru NGO “Radost Života”. Naš cilj je da postanemo najinovativniji centar za edukaciju iz oblasti Geštalt psihoterapije u region. Naš program obuke je najsavremeniji i visokokvalitetan, u skladu sa programom EAGT-a (evropskog udruženja za geštalt psihoterapiju). Sem programa edukacije za psihoterapiju centar sprovodi i druge programe koji su važni za vreme u kojem živimo, kao što su radionice za programere, zdravstvene radnike, socijalne službe… Dakle, za sve profesije koje iziskuju posebne napore i visoki nivo stresa.

 

Otvoreni smo za sve vrste pitanja koje se tiču psihološke pomoći. Ukoliko imate problem i želite nekome da se obratite, mi smo prava adresa za nas. Svakom klijentu pristupamo maksimalno ozbiljno i sa poštovanjem. Diskrecija je u svakom slučaju zagarantovana. Ukoliko želite da radite na sebi sa terapeutima koji imaju sve potrebne nacionalne i evropske sertifikate I koji će Vam pokloniti punu pažnju I učiniti sve što je u njihovoj moći da Vam pomognu, na pravom ste mestu!

 

ZAŠTO SMO ODLUČILI DA OSNUJEMO NOVI GEŠTALT CENTAR?

Uvereni da možemo ponuditi našoj zajednici nešto što će postati nova vrednost, a inspirisani potrebama klijenata u ova složena vremena, doneli smo odluku da osnujemo naš Geštalt centar “Um i telo”, sa ciljem da on postane i Vaš novi dom u kojem ćete se edukovati I razvijati dostižući nove nivoe sreće, radosti i napretka u svim oblastima Vašeg života. Uživamo radeći sa Vama istovremeno napredujući u kontaktu i sami se usavršavajući tako što učimo od Vas. Osnivajući Geštalt centar insitucionalizujemo našu saradnju, trudeći se da zajedno idemo u korak sa razvojem geštalta u Evropi i svetu.

 

NAŠ PRISTUP

Duboko smo posvećeni geštalt teoriji i praksi. Črvrsto verujemo da je Geštalt pristup pozitivna sila promene; da može osnažiti ljude da žive punim životom poboljšavajući svoju komunikaciju, pomažući im da rešavaju svoje konflikte, ulazeći u bolje i potpunije relacije sa drugima. Geštalt stavlja naglasak na relacioni odnos, gde se zastupa stav da sve što se u životu promeni menja se u interakciji sa nekim izvan nas. Umesto istorijskog pristupa analize prošlosti koji zastupaju neki drugi pravci, geštalt zastupa da je jedina životna snaga u ovde i sada, sa svrhom koja će se desiti u budućnosti (“now-for-the-next”). U srcu geštaltističkog pristupa je:

· Poštovanje različitosti između nas (kao pojedinaca, religijski, kulturološke, različite seksualne orijentacije, itd.)
· Uverenje da smo svi povezani i da ta povezanost predstavlja osnovni kapacitet u našim životima,

· Vrednujemo sebe i druge podjednako, pošteno, insistirajući na jednakosti između nas,

· i još mnogo toga drugog…

Ono čemu težimo i čemu se možete nadati učešćem u našem edukativnom program i drugim kursevima:

· Da razvijete mnogo veću svest o sebi i svojim obrascima koje donosite iz svojih porodica,
· Da povećate svoju svesnost i prisutnost u svetu, kao posledica mogu doći kvalitetniji odnosi i veća uspešnost u obavljanju svojih poslova,
· Poboljšanje svog uticaja, da budete više viđeni i uvaženi u kontekstu u kome se nalazite.

Uvek smo deo svog okruženja i neodvojivi smo deo naše sredine!