Možete pohađati naše dvogodišnje i četvorogodišnje edukativne programe za sticanje diplome psihoterapeuta, savetnika i life coacha.

Pogledajte naš program koji je nacionalno akreditovan, a u proceduri je i za sticanje evropskog sertifikata za geštalt terapiju.

Ako želite saznate vise ne uzdržavajte se да нас контактирате


Osnovne informacije o edukaciji

Edukacija za geštalt terapeuta iziskuje prevashodno strast i želju da se pomogne drugim ljudima. Bez toga edukacija može da postane mukotrpan i beskrajan posao bez zadovoljstva. Učitelji i terapeuti se nadaju da će njihova strast pomoći da proces učenja bude proces stvaranja budućih psihoterapeuta čija će se stručnost oslanjati na želju da se pruži poverenje i podrška klijentima, a sa druge strane osećanje kompetentnosti kako u procesu psihoterapije tako i u svakodnevnom životu.


Edukacija traje 2+2 godine, ukupno 1600 sati edukacije koji obuhvataju grupni rad, to jest rad na sebi i sopstvenim procesima u okviru grupe, individualni rad u vidu individualne psihoterapije sa terapeutom, alternativnih pravaca gde će se student upoznati sa drugim psihoterapijskim modelima; to je sadržaj edukacije za prve dve godine. Na trećoj i četvrtoj godini se uvodi rad u malim grupama od po troje studenata gde će se oni oprobati u ulozi terapeuta između sebe, dakle vežbaće u toj ulozi pre nego što budu bili u stanju da imaju prvog individualnog klijenta, što će se desiti pre nego što uđu u četvrtu godinu. Na supervizijskim grupama će se takođe vežbati rad u ulozi terapeuta, student dolaze na grupu sa iskustvima koji su imali kao terapeuti u malim grupama i tu će se polako usavršavati rad studenata sa klijentima u prisustvu supervizora. Nakon četvrte godine student izlazi na završni ispit koji se sastoji od teorijskog pismenog rada i praktičnog rada pred tročlanom komisijom u trajanju od 20 minuta.

 

U toku edukacije postoji obaveza izrade seminarskih radova, po dva rada svake godine na teme koje student i mentor zajednički definišu. Izrada i odbrana rada se ne ocenjuju i procenjuju, nego služe isključivo da izlaganje teme pred grupom omogući ovladavanje teorijskim konceptima geštalt psihoterapije. Zadovoljstvo u tom procesu je obavezno! Edukacije nikako ne sme i ne treba da postane mukotrpan i težak proces, već proces pun lepote i vitalnosti.

 

U toku procesa učenja student će raditi sa najmanje pet terapeuta u različitim oblicima edukacije. Centar je obezbedio više terapeuta da bi student mogli da uče na više načina, jer svaki terapeut ima svoj različiti stil. Bogatstvo stilova omogućiće studentima da grade svoj stil posmatrajući različite načine rada u geštaltu.

 

Najuspešniji student će imati mogućnost da postanu deo našeg tima i da radimo dalje zajedno na razvoju geštalta u našoj zajednici.

 

Cena edukacije je promenljiva i definiše se u posebno svake godine. Potrudićemo se da edukacije bude dostupna što je većem broju ljudi.

 

Ovo je ukratko ono što Vas očekuje u toku četiri godine studiranja. Detaljniji prikaz programa edukacije imate u posebnom prilogu.