UČITELJI AKADEMIJE I PSIHOTERAPEUTI

OSNIVAČI INSTITUTA SA SERTIFIKATIMA KOJE POSEDUJU

Zvjezdana Savić – psihoterapeutkinja – Sarajevo
Diplomirana Psihologinja – Geštalt i Psihodramska Psihoterapeutkinja –
– Voditeljica Porodičnih Konstelacija-senior učiteljica škole


Rođena sam u Sarajevu i radno iskustvo stičem u sklopu Asocijacije XY (Asocijacija za promociju i zaštitu zdravlja mladih) i Asocijacije APOHA (Asocijacija za podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om). Vodila sam grupe podrške, tematske radionice, individualnu, grupnu psihoterapiju, kao i online savjetovanja i psihoterapiju.

Kroz privatnu praksu imam bogato iskustvo u vođenju grupa, edukacije i individualne psihoterapije sa osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, adolescentima, LGBTI populacijom, kao i parovima i porodicama.

Nosilac sam evropskog sertifikata iz psihoterapije i geštalt psihoterapije (EAP i EAGT). Punopravni sam član EATG-a (European AIDS Treatment Group).

Pored privatne prakse zaposlena sam u Fondaciji “Krila nade” kao psihoterapeutkinja i stručna saradnica na projektima za zaštitu mentalnog zdravlja.

Voditeljica sam bazičnog nivoa edukacije iz psihodramske psihoterapije u Sarajevu i Mostaru. Organizujem i vodim grupe Porodičnih konstelacija (kao dio programa škole, ali i posebno za osobe koje žele da rade na ovaj način na svoim temama). Ućestvujem i dio sam organizacionog tima za radionice, konferencije I kongrese kod nas, ali I u Evropi i Svijetu.

Kao dio kontinuiranog usavršavanja trenutno pohođam edukaciju:

Advanced International Training – A Gestalt Therapy Field Approach to Development and Psychopathology -  www.gestaltitaly.com

Radim terapiju i na engleskom jeziku, te sarađujem sa kolegama iz Beograda, Niša, Novog Sada, Zagreba, Zadra, Tuzle, Zenice, Mostara, Italije, Engleske i sl.

Volim druženja, putovanja, saradnju i nove izazove.

Kontakti:

Email: putnik77@hotmail.com
Tel: 00387 61 552737


SLAVIŠA SAVIĆ


Ja sam učitelj geštalt centra, psihoterapeut, supervisor i trener, sopstvenu edukaciju sam započeo 2002. godine u Geštalt studiju Beograd i od tada se neprekidno usavršavam na domaćim i stranim seminarima. Nacionalno sam akreditovani psihoterapeut, evropsku akreditaciju posedujem u okviru evropskog udruženja za geštalt psihoterapiju (EAGT), a posedujem i evropsku akreditaciju za supervizore od 2019. godine koju sam stekao pohađajući seminare u Milanu i Sirakuzi (Italija) u trajanju od dve godine.

Član sam međunarodnog odbora za razvoj geštalt teorije, kao i supervizijske grupe kod Margherite Spagnuolo Lobb. Pohađao sam i niz kurseva o raznim temama iz oblasti psihoterapije, međunarodnih kongresa Geštalt psihoterapeuta u Zagrebu iz 2015., Beogradu 2017, kao i kongresa u Skoplju 2019. godine. Posebnu pažnju sam posvetio psihoterapeutskom radu u doba pandemije koronavirusa i trudim se da idem u korak sa najnovijim istraživanjima koja se tiču rada na daljinu (online).

Pored rada u geštalt psihoterapiji, diplomirao sam i filozofiju na filozofskom fakultetu u Nišu 2013. godine, imam diplomu i iz oblasti industrijskog menadžmenta koju sam stekao 1997. godine. Nakon diplomiranja na menadžmentu radio sam u maloj privredi 3 godine.

Kontakti:

Email: slavsav@yahoo.com
Tel BiH: 00387 62 646 147
Tel Srb: 00381 60 566 9009


ĐANA LONČARICA

Rođena 1981. u Sarajevu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2005. godine, a magistrirala socijalnu pedagogiju, smjer resocijalizacija i poremećaji ponašanja na Edukacijsko-rehabiltacijskom fakultetu u Tuzli. Profesorica je psihologije. Završila je gestalt psihoterapiju i porodičnu sistemsku terapiju, praktikantica je EMDR-a.  Završila je Dječju i adolescentnu integrativnu psihoterapiju. Edukantica je druge godine kognitivno-bihevioralne psihoterapije. Trenutno je na doktoratu na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. Posjeduje europsku licencu iz supervizije u psihoterapiji. Certificirana je posrednica za razvod braka. Pripravnički staž završila je u CMZ Omer Maslić, nakon čega je deset godina radila u Javnoj ustanovi terapijskoj zajednici s ovisnicima o drogama i njihovim roditeljima. Radno iskustvo sticala je i u radu s alkoholičarima i njihovom djecom, ženama i djecom koji su žrtve nasilja u Fondaciji lokalne demokratije i drugim nevladinim organizacijama gdje se bavila psihoterapijskom praksom i držala treninge za mlade.  Trenutno se bavi psihoterapijskom praksom u Agenciji za edukaciju i psihoterapiju KONTAKT-HOMINI. Radi sa mladima, porodicama, ali i grupama. Supervizorica je različitim grupama profesionalaca u nevladinim organizacijama, saradnica u BHIDAPI u radu s djecom i njihovim porodicama.

Kontakti:

Email: loncaricam@yahoo.com
Tel: 00387 61 181342

SENKA ČIMPO

Senka Čimpo is a graduate psychologist, gestalt psychotherapist, child and adolescent integrative psychotherapist, supervisor. She has notable experience with children and families at risk through non-governmental sector engagement. She works as psychotherapist with children, young people and parents within the Agency for Psychotherapy, Counseling and Education Kontakt HOMINI and as an associate of the Interdisciplinary Therapeutic Center for the Protection of Children, Youth and Families. She is an assistant at BHIDAPA Education for Child and Adolescent Integrative Psychotherapists. Works on the development and implementation of non-formal education and lifelong learning programs for children and youth. She is a trainer for trainers in the field of the UN Convention on the Rights of the Child, in the field of human rights and youth work. She sees the combination of professional knowledge and skills with hobbies and activism as a challenge to achieving personal balance, social responsibility, work and satisfaction. She is a member of the Committee for Ethical Issues of the Association of Psychologists of FBiH, EAGT European Association for Gestalt Therapy, EAP European Association for Psychotherapy and EIATSCYP European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People.

Kontakti:

Email: senka.cimpo@gmail.com
Tel: 00387 61 304 341

dr Aleksandar Stojičić, specijalista psihijatrijeMedicinski fakultet u Nišu završio 2002 godine.Specijalističke studije iz psihijatrije obavljao na Klinici za psihijatriju, Klinici za zaštitu mentalnog zdravlja i Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u G. Toponici te ih uspešno završio 2014. godine. Od tada radi u više privatnih psihijatrijskih ordinacija i poliklinika. Bavi se psihoterapijskim radom, u kome koristi elemente kognitivne i bihejvior psihoterapije.

Kontakti:

Email: stojicic.aca@gmail.com
Tel: 00381 63 600 5547Saradnici instituta

MELISA KORADŽIJA


FORMALNO OBRAZOVANJE I EDUKACIJE

· Pravni fakultet Univerzitet Sarajevo
· Stručnjak za radno pravo (Certificate 2018)
· Medijator (Certificate 2017)
· Geštalt psihoterapija (edukacija u toku od 2018.g.)

RADNO ISKUSTVO
· 2011-2013, Advokatski ured Kočo H. Midhat, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb
Advokatski pripravnik
komunikacija s klijentima, zastupanje pred prvostepenim sudovima (u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku), sastavljanje svih vrsta podnesaka, (tužbe, žalbe, prijedlog za izvršenje i td.), proučavanje načina postupanja prema zakonima relevantnim za određenu temu, praćenje suđenja u prisustvu principala radi stručnog osposobljavanja u oblasti krivičnog prava, kao i sve druge aktivnosti radi istog. 

· 2013-2014, Fabrika rashladnih uređaja “BIRA” D.D., Jablanička bb, Biha
- Razvoj i implementacija razvojne strategije ljudskih resursa (HUMAN RESOURCES)
- Koordinacija između uprave i Sindikata

· 2014-2015, Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH, Sarajevo, Mehmeda Spahe 7
Sektor za pravne poslove
- pravni osnovi za sticanje državljanstva BiH i FbiH

· 2016-2020 (i dalje), FOUNDATION “Wings of Hope” Sarajevo, ul.dr.Mustafe Denišlića br.8
- Projekt manager
- Zamjenik Direktora
- Project Coordinator (Besplatna pravna pomoć za žene žrtve porodičnog nasilja)
- Consulting of EU project

TEHNIČKE VJEŠTINE
· Informatička pismenost: (MS Office 2000 - Word, Excel, PowerPoint, Internet...)
· Poznavanje jezika: English / dobro, Spanish / osnovno

PERSONALNE VJEŠTINE
· Izražene vještine za dobro verbalno i pisano izražavanje
· Anataličnost i sposobnost dobrog ocjenjivanja karaktera
· Diplomatske i pregovaračke sposobnosti

· Vrhunske komunikacijske vještine i napredne savjetodavne uloge
· Sposobnost analize, tumačenja i objašnjenja
· Poznavanje pravnog okvira

Kontakti:

Email: melisawings84@gmail.com
Tel: 00387 62 772203