UČITELJI AKADEMIJE I PSIHOTERAPEUTI

OSNIVAČI INSTITUTA SA SERTIFIKATIMA KOJE POSEDUJU

Zvjezdana Savić – psihoterapeutkinja – Sarajevo
Diplomirana Psihologinja – Geštalt i Psihodramska Psihoterapeutkinja –
– Voditeljica Porodičnih Konstelacija-senior učiteljica škole


Rođena sam u Sarajevu i radno iskustvo stičem u sklopu Asocijacije XY (Asocijacija za promociju i zaštitu zdravlja mladih) i Asocijacije APOHA (Asocijacija za podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om). Vodila sam grupe podrške, tematske radionice, individualnu, grupnu psihoterapiju, kao i online savjetovanja i psihoterapiju.

Kroz privatnu praksu imam bogato iskustvo u vođenju grupa, edukacije i individualne psihoterapije sa osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, adolescentima, LGBTI populacijom, kao i parovima i porodicama.

Nosilac sam evropskog sertifikata iz psihoterapije i geštalt psihoterapije (EAP i EAGT). Punopravni sam član EATG-a (European AIDS Treatment Group).

Pored privatne prakse zaposlena sam u Fondaciji “Krila nade” kao psihoterapeutkinja i stručna saradnica na projektima za zaštitu mentalnog zdravlja.

Voditeljica sam bazičnog nivoa edukacije iz psihodramske psihoterapije u Sarajevu i Mostaru. Organizujem i vodim grupe Porodičnih konstelacija (kao dio programa škole, ali i posebno za osobe koje žele da rade na ovaj način na svoim temama). Ućestvujem i dio sam organizacionog tima za radionice, konferencije I kongrese kod nas, ali I u Evropi i Svijetu.

Kao dio kontinuiranog usavršavanja trenutno pohođam edukaciju:

Advanced International Training – A Gestalt Therapy Field Approach to Development and Psychopathology -  www.gestaltitaly.com

Radim terapiju i na engleskom jeziku, te sarađujem sa kolegama iz Beograda, Niša, Novog Sada, Zagreba, Zadra, Tuzle, Zenice, Mostara, Italije, Engleske i sl.

Volim druženja, putovanja, saradnju i nove izazove.

Kontakti:

Email: putnik77@hotmail.com
Tel: 00387 61 552737


SLAVIŠA SAVIĆ


Ja sam učitelj geštalt centra, psihoterapeut, supervisor i trener, sopstvenu edukaciju sam započeo 2002. godine u Geštalt studiju Beograd i od tada se neprekidno usavršavam na domaćim i stranim seminarima. Nacionalno sam akreditovani psihoterapeut, evropsku akreditaciju posedujem u okviru evropskog udruženja za geštalt psihoterapiju (EAGT), a posedujem i evropsku akreditaciju za supervizore od 2019. godine koju sam stekao pohađajući seminare u Milanu i Sirakuzi (Italija) u trajanju od dve godine.

Član sam međunarodnog odbora za razvoj geštalt teorije, kao i supervizijske grupe kod Margherite Spagnuolo Lobb. Pohađao sam i niz kurseva o raznim temama iz oblasti psihoterapije, međunarodnih kongresa Geštalt psihoterapeuta u Zagrebu iz 2015., Beogradu 2017, kao i kongresa u Skoplju 2019. godine. Posebnu pažnju sam posvetio psihoterapeutskom radu u doba pandemije koronavirusa i trudim se da idem u korak sa najnovijim istraživanjima koja se tiču rada na daljinu (online).

Pored rada u geštalt psihoterapiji, diplomirao sam i filozofiju na filozofskom fakultetu u Nišu 2013. godine, imam diplomu i iz oblasti industrijskog menadžmenta koju sam stekao 1997. godine. Nakon diplomiranja na menadžmentu radio sam u maloj privredi 3 godine.

Kontakti:

Email: slavsav@yahoo.com
Tel BiH: 00387 62 646 147
Tel Srb: 00381 60 566 9009


ĐANA LONČARICA

Rođena 1981. u Sarajevu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2005. godine, a magistrirala socijalnu pedagogiju, smjer resocijalizacija i poremećaji ponašanja na Edukacijsko-rehabiltacijskom fakultetu u Tuzli. Profesorica je psihologije. Završila je gestalt psihoterapiju i porodičnu sistemsku terapiju, praktikantica je EMDR-a.  Završila je Dječju i adolescentnu integrativnu psihoterapiju. Edukantica je druge godine kognitivno-bihevioralne psihoterapije. Trenutno je na doktoratu na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. Posjeduje europsku licencu iz supervizije u psihoterapiji. Certificirana je posrednica za razvod braka. Pripravnički staž završila je u CMZ Omer Maslić, nakon čega je deset godina radila u Javnoj ustanovi terapijskoj zajednici s ovisnicima o drogama i njihovim roditeljima. Radno iskustvo sticala je i u radu s alkoholičarima i njihovom djecom, ženama i djecom koji su žrtve nasilja u Fondaciji lokalne demokratije i drugim nevladinim organizacijama gdje se bavila psihoterapijskom praksom i držala treninge za mlade.  Trenutno se bavi psihoterapijskom praksom u Agenciji za edukaciju i psihoterapiju KONTAKT-HOMINI. Radi sa mladima, porodicama, ali i grupama. Supervizorica je različitim grupama profesionalaca u nevladinim organizacijama, saradnica u BHIDAPI u radu s djecom i njihovim porodicama.

Kontakti:

Email: loncaricam@yahoo.com
Tel: 00387 61 181342

SENKA ČIMPO

Senka Čimpo je diplomirana psihologinja, geštalt psihoterapeutkinja, dječja i adolescentna integrativna psihoterapeutkinja, supervizorica. Dugogodišnje iskustvo sa djecom i porodicama u riziku stiče kroz angažman u nevaldinom sektoru. Psihoterapijskim radom sa djecom, mladima i roditeljima se bavi u okviru Agencije za psihoterapiju, savjetovanje i edukaciju Kontakt HOMINI te kao saradnica Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu djece, mladih i obitelji. Asistentica je u BHIDAPA Edukaciji za dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta. Radi na razvoju i provođenju programa neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja za djecu i mlade. Trenerica je za trenere u oblasti UN Konvencije o pravima djeteta, oblasti ljudskih prava i rada sa mladima. Sapajanje profesionalnih znanja i vještina sa hobijima i aktivizmom vidi kao izazov postizanja lične ravnoteže, društvene odgovornosti, rada i zadovoljstva. Članica je Odbora za etička pitanja Društva psihologa FBiH, EAGT European Association for Gestalt Therapy, EAP European Association for Psychotherapy i EIATSCYP European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People.

Kontakti:

Email: senka.cimpo@gmail.com
Tel: 00387 61 304 341

dr Aleksandar Stojičić, specijalista psihijatrijeMedicinski fakultet u Nišu završio 2002 godine.Specijalističke studije iz psihijatrije obavljao na Klinici za psihijatriju, Klinici za zaštitu mentalnog zdravlja i Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u G. Toponici te ih uspešno završio 2014. godine. Od tada radi u više privatnih psihijatrijskih ordinacija i poliklinika. Bavi se psihoterapijskim radom, u kome koristi elemente kognitivne i bihejvior psihoterapije.

Kontakti:

Email: stojicic.aca@gmail.com
Tel: 00381 63 600 5547Saradnici instituta

MELISA KORADŽIJA


FORMALNO OBRAZOVANJE I EDUKACIJE

· Pravni fakultet Univerzitet Sarajevo
· Stručnjak za radno pravo (Certificate 2018)
· Medijator (Certificate 2017)
· Geštalt psihoterapija (edukacija u toku od 2018.g.)

RADNO ISKUSTVO
· 2011-2013, Advokatski ured Kočo H. Midhat, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb
Advokatski pripravnik
komunikacija s klijentima, zastupanje pred prvostepenim sudovima (u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku), sastavljanje svih vrsta podnesaka, (tužbe, žalbe, prijedlog za izvršenje i td.), proučavanje načina postupanja prema zakonima relevantnim za određenu temu, praćenje suđenja u prisustvu principala radi stručnog osposobljavanja u oblasti krivičnog prava, kao i sve druge aktivnosti radi istog. 

· 2013-2014, Fabrika rashladnih uređaja “BIRA” D.D., Jablanička bb, Biha
- Razvoj i implementacija razvojne strategije ljudskih resursa (HUMAN RESOURCES)
- Koordinacija između uprave i Sindikata

· 2014-2015, Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH, Sarajevo, Mehmeda Spahe 7
Sektor za pravne poslove
- pravni osnovi za sticanje državljanstva BiH i FbiH

· 2016-2020 (i dalje), FOUNDATION “Wings of Hope” Sarajevo, ul.dr.Mustafe Denišlića br.8
- Projekt manager
- Zamjenik Direktora
- Project Coordinator (Besplatna pravna pomoć za žene žrtve porodičnog nasilja)
- Consulting of EU project

TEHNIČKE VJEŠTINE
· Informatička pismenost: (MS Office 2000 - Word, Excel, PowerPoint, Internet...)
· Poznavanje jezika: English / dobro, Spanish / osnovno

PERSONALNE VJEŠTINE
· Izražene vještine za dobro verbalno i pisano izražavanje
· Anataličnost i sposobnost dobrog ocjenjivanja karaktera
· Diplomatske i pregovaračke sposobnosti

· Vrhunske komunikacijske vještine i napredne savjetodavne uloge
· Sposobnost analize, tumačenja i objašnjenja
· Poznavanje pravnog okvira

Kontakti:

Email: melisawings84@gmail.com
Tel: 00387 62 772203