Geštalt je prevashodno pozitivan, celovit i uzbudljiv način da proživite svoj život, a tek zatim psihoterapijski pristup usmeren da se pomogne drugim ljudima da olakšaju svoje patnje i reše problem. Uzbuđenje koje geštalt nudi je u tome što je rad na telu od presudne važnosti I nezaobilazan je u našem rastu i razvoju. Zatim je orijentisan na kontakt između, u svakom trenutku u ovde i sada a usmeren prema budućnosti, uvek težimo nečemu što sledi. Geštalt odiše optimizmom i motiviše nas da u svakoj situacije mobilišemo svoje potencijale i da zajedno sa drugima dostignemo sreću i zadovoljstvo.


Rođenje geštalta

Turbulentne tridesete godine prošlog veka obeležene su značajnim događajima, između ostalog, i na polju psihoterapije. U moru novih pristupa, različitih po filozofskom utemeljenju i metodama koje koriste, Fric Perls se edukuje u Berlinu, postavljajući već neka pitanja koja se razlikuju od tradicionalnog psihoanalitičkog stanovišta koje je preovladavalo u njegovoj okolini.

Dok je radio na Frankfurtskom pshološkom institutu, Perls upoznaje svoju buduću suprugu Loru Perls. Zajedno sa misliocem I piscem iz Njujorka, Polom Gudmanom, oni su svoje egzistencijalne ideje I nezadovoljstvo frojdovskom psihoterapijom usmerili u novu egzistencijalističku psihoterapiju sa idejom o selfu I svesnosti u svojoj osnovi. Perlsova knjiga “Geštalt terapija” objavljena je 1951. Godine, a prvi institute Geštalt psihoterapije je osnovan u Njujorku 1950.-ih godina. Tokom šestesetih I sedamdeseti godina prošlog veka geštalt psihoterapija je doživela svoju ekspanziju I razvoj, posebno u SAD-u.

Danas je geštalt priznat I poznat način u svetu. Kod nas je prisutan od 70.-ih godina prošlog veka I svake godine novi terapeuti izlaze iz edukacionih procesa, spremni da pomognu kako ljudima koji imaju probleme, tako I da se uključe u šiti društveni proces promovišući humanizam I solidarnost.


kako geštalt radi

„Ја и ти овде и сада“

Šta je geštalt terapija? Za mnoge od nas geštalt je neobična reč. U stvari, to je nemačka reč koja u prevodu znači oblik, celovitost, izgled, forma, a kao glagol gestalten – uobličiti, strukturirati. Tako je rezultat radnje, geštalt, jedna celovita figura koja za nas ima smisao. Na primer, ako se na vašem stolu nalaze knjige tada će za vas on imati jedno značenje koje je drugačije od onoga kada se na njemu nalaze šoljice sa toplom kafom i čokoladni mafini (promenjen je globalni geštalt). U geštalt terapiji jasno se naglašava da ,,celina nije isto što i zbir njenih delova“, tj. da se celovitost ne može svesti na zbir opaženih delova. Tako, da bismo razumeli neku situaciju ili ponašanje nije dovoljno samo da ih analiziramo, već je potrebno da ih smestimo u širi kontekst. Na primer, suze na sahrani nisu isto kao suze posle porođaja. Geštalt terapija teži održavanju ravnoteže i dobrog stanja celog organizma. Baš iz tog razloga, osoba se posmatra kao celina koja sadrži kognitivni, emocionalni, telesni, osećajni i ponašajni deo. Stoga, svoju primenu pronalazi u različitim kontekstima i sa različitim ciljevima, a neki od njih su: u individualnoj psihoterapiji, psihoterapiji parova, porodičnoj i grupnoj terapiji, u okviru institucija i preduzeća. Serž Žinžer je na lep način sumirao suštinu geštalt terapije: Reč je o prirodnom i univerzalnom pristupu koji se može koristiti sa osobama svih uzrasta, svih nivoa, različitih kulturnih pripadnosti i u različitim situacijama. Uostalom, Perls je smatrao da je njegova metoda ,,previše dobra da bi bila rezervisana samo za bolesne i marginalizovane osobe“, pa ju je rado predstavljao, na provokativan način, kao ,,terapiju za normalne“.

Geštalt terapija je pravac u psihoterapiji čiji je osnivač Fric Perls (Fritz Perls), jevrejski psihoanalitičar nemačkog porekla koji je emigrirao u SAD. On je bio Frojdov učenik koji je napustio njegovu ortodoksnu psihoanalitičku teoriju i osnovao sasvim novi pravac u psihoterapiji. Zvanično ,,krštenje“ geštalt terapije vezuje se za 1951. godinu kada je Perls objavio prvo izdanje knjige ,,Geštalt terapija“, mada se godinom ,,začeća“ smatra 1942. godina kada je objavio svoje prvo delo ,,Ego, glad i agresija“. Fric Perls i njegovi saradnici, pre svega njegova supruga Lora Perls (Laura Perls) i Pol Gudman (Paul Goodman), uspeli su da stvore novi ,,geštalt“, tj. potpuno originalnu terapiju koja kombinuje pored psihoanalize, Levinovu teoriju polja, Rajhijansku telesnu terapiju, psihodramu, egzistencijalizam, fenomenološki pristup, istočnjačku filozofiju i dr. Fric Perls stavlja naglasak u lečenju na „ovde i sada“ tj. na sadašnju situaciju i na interakciju između klijenta i terapeuta (dijaloški odnos). Osnovna postavka geštalt terapije je da je čovek potpuno odgovoran za svoje izbore. Takođe, geštalt terapija naglašava organizmičku samoregulaciju, a to znači da organizam, da bi preživeo treba da mobiliše sebe ili osvoju okolinu radi dobijanja podrške i oslonca. Najdominantnija klijentova potreba ili neki nezavršen posao iz njegove prošlosti postaje predmet posmatranja ili figura, dok druge stvari odlaze u pozadinu. Kada se ova primarna potreba zadovolji, nešto drugo postaje figura i ono na čemu se radi. Centrali element terapijskog procesa je razvoj svesnosti koja nam pomaže da dođemo do željenih uvida. Upravo sa tim ciljem u radu koristimo razne eksperimentalne tehnike po kojima je geštalt terapija široko poznata.

 

za šta se koristi geštalt?

Pokazalo se da je geštalt terapijski rad efikasan u čitavom spektru pitanja kao što je anksioznost, stres, zavisnost, napetost i depresija, bilo kao dugotrajna terapija ili kao kraći niz seansi. U trenucima ličnih kriza, Geštalt nudi ljudima široki spektar podrške kako bi bolje razumeli sopstvene obrasce ponašanja u ličnim odnosima i otkrili bolje i efikasnije načine prilagođavanja lišenih nepotrebne patnje i bola.

Geštalt je visoko efikasan I osnažujuć proces koji vodi pozitivnim promenama u radu sa pojedincima, parovima, grupama, timovima i organizacijama. Pored terapeutske ordinacije, geštalt pristup sve više koriste ljudi koji rade na razvoju odnosa, posebno oni u obrazovanju, zdravstvu I socijalnoj zaštiti. Takođe ga koriste profesionalci usmereni na rad sa ljudima na poslovima kao što su HR, organizacioni razvoj, koučing i razne vrste obuka, i u svim tim situacijama geštalt može postati moćan izvor podrške usmeren na pobošavanje svih aspekata obavljanja aktivnosti koje imaju za cilj bolje rezultate i veću motivaciju ljudi.